Lørdagsholdet


Lørdagsholdet ‘Atletik for børn og unge’ hos Parasport Frederiksberg henvender sig til børn og unge i alderen 10-15 år med særlige behov grundet ADHD og/eller en autisme-diagnose med eventuel komorbiditet.

Vi træner lørdage i tidsrummet 9-11, og året er delt op i henholdsvis en efterårs/vinter-sæson, som foregår i Tre Falke Hallen, og en forårs/sommer-sæson, der foregår på Frederiksberg Stadion.

Indholdet af træningen er hovedsageligt idrætsaktiviteter, der tager afsæt i atletikken, såsom spydkast, 400 meter løb, kuglestød, højdespring mm., men grundet et stort fokus på, at idræt skal være sjovt og hyggeligt for alle, inddrager vi også forskellige lege i træningen. Det kan være fangelege, forhindringsløb, stafetter med puslespil mm. Herudover afslutter vi altid træningen med en afslappende aktivitet, som kan være en meditationsøvelse eller lignende.

Strukturen for træningen er altid den samme. Vi starter træningen i en rundkreds af tæppeflis, hvor vi gennemgår programmet. Herefter varmer vi op, inden vi går i gang med selve programmet for dagen. Efter dagens program runder vi dagen af med endnu en rundkreds, hvor vi sammen evaluerer træningen og tager de unge med på råd om, hvad de synes var godt eller mindre godt ved dagens træning. Derved kan vi hele tiden justere træningen, sådan den tager mest mulig højde for deres behov og ønsker. Afslutningsvis hjælper alle med oprydning, inden der bliver sagt endeligt farvel og på gensyn.

Vi tillrettelægger generelt træningen ud fra et princip om, at alle skal kunne være med uanset behov, styrker og svagheder. Nøgleordene i den pædagogiske tilgang er tydelighed, forudsigelighed, rummelighed, tilpasning og inklusion.

Da de fleste af deltagerne på holdet har kognitive udfordringer, i form af koncentrationsbesvær, manglende overblik, opmærksomhedsforstyrrelse, planlægning mm., er træningen tilrettelagt sådan, at vi prøver at imødekomme disse udfordringer på en måde, så de bedst muligt minimeres. Derved får de unge på vores hold muighed for at fokusere på selve idrætten og det sociale samspil med de andre på holdet.

Overordnet set prøver vi på lørdagsholdet at skabe et hyggeligt, socialt og fysisk aktivt frirum, hvor alle vores unge føler sig velkomne og inkluderede. Et sted hvor man kan få sved på panden og samtidig skabe nye, sociale relationer og succesoplevelser sammen med ligesindede.

 

Træneroplysninger:

Karina de Krak Tlf. 22384281

Simon Gents Tlf. 61343626